Zero waste – tillsammans nollställer vi avfall och spill!

Zero waste – tillsammans nollställer vi avfall och spill!

 
 

I Carlshamns produktion främjas den cirkulära ekonomin. I en cirkulär ekonomi planeras produktion och användning så att inget avfall genereras utan att materialen samt råvarorna och deras värde förblir i omlopp så länge som möjligt. Idag går inget avfall från vår produktionsanläggning till soporna. Vi har jobbat mycket för att minimera allt, och sedean flera år tillbaka har vi kunnat kalla vår fabrik för en Zero waste-fabrik.

Vi sorterar alla typer av plast, metall, glas, kartong samt el- och elektroniskt avfall i skilda behållare och därefter återanvänds och återvinns allt av våra samarbetspartners. Dessutom levereras fettavfallet som genereras i produktionen till vidareförädling där det används till exempel som råvara för biodiesel. Sen 2016 har vi lyckats att minska avfallet i produktionen med hela 17 %.

För att undvika onödigt matsvinn är en av våra viktigaste grundstenar att skapa så lång hållbarhet som möjligt på våra produkter utan stora mängder tillsatser. Det genomsyrar hela produktionskedjan, allt från hur vi utvecklar till recept till hur produkterna förpackas och transporteras. När produkterna håller längre hjälper det dig att minska avfallsmängden.