Hållbarhet för ett grönt samvete

Hållbarhet för ett grönt samvete

 
 

Hållbarhet

Carlshamns produkter är tillverkade av vegetabiliska oljor och är klimat- och miljövänliga produkter, ända ut i förpackningen.

Carlshamns produkter, som både är goda och gör gott, är ett hållbart val. Vår tillverkning har sedan länge varit Zero-Waste, dvs. att allt återvinns eller blir till biobränsle, och produktionen är dessutom koldioxidneutral. Vi strävar också kontinuerligt att via nya innovationer minska mängden plast i våra förpackningar. Till exempel har vi tagit fram askar som innehåller 39 % mindre plast än tidigare, vilket gör att alla våra askar nu kan återvinnas som papp.

Vi vägleds av etik, ekologi och produktsäkerhet, och vet alltid det exakta ursprunget för råvarorna som används i Carlshamns produkter. Våra produktionskedjor är transparenta och vi använder endast ansvarsfullt producerade råvaror. Carlshamns produkter tillverkas endast av rena och säkra råvaror.

Vi gör det därmed enkelt för dig att göra bra val. Carlshamn kan du välja med ett gott samvete. Nyckeln till ett grönt samvete tycker vi bygger på naturvänlighet, växtbaserade produkter och ansvar som sträcker sig över hela produktionskedjan.

På dessa sidor hittar du information om vad ansvar innebär för oss och hur det styr vår verksamhet.

Ett val för klimat och miljö

Carlshamn är ett klimat- och naturvänligt alternativ. Genom att välja en växtbaserad produkt framför en med animaliskt innehåll minskar du ditt eget koldioxidavtryck avsevärt, till och med halverar. Växtbaserade margarins koldioxidavtryck är nämligen endast hälften av smörets koldioxidavtryck.

På Carlshamn arbetar vi hårt för att ytterligare minska vårt koldioxidavtryck. Vår produktionsanläggning är energieffektiv och all energi som används där är koldioxidfri. Vi återvinner också allt avfall som genereras. Redan nu är alla Carlshamn-förpackningar återvinningsbara, och vi jobbar hela tiden med förpackningsutveckling för att göra våra förpackningar ännu mer miljövänliga.

Produktsäkerhet

Hög säkerhet i produktionen är en garanti för hög kvalitet. Produktsäkerhet är en hjärtesak för oss på Carlshamn. I vår verksamhet följer vi de strängaste standarderna i Europa.

Vi ser till att det inte finns något led i vår produktionskedja som skadar miljön eller människors välbefinnande. Vi vet var råvarorna vi använder växer och vem som skördar dem. Vår produktsäkerhetsnivå bekräftas exempelvis av det faktum att Carlshamn har extremt få produktåterkallelser. Från vår totala produktion får vi mindre än fem konsumentklagomål per miljon sålda produkter.

Välbefinnande och växtbaserat

Växtbaserade produkter har vetenskapligt bevisats vara en viktig del av en hälsosam kost. Carlshamn hjälper dig att göra din kost mer växtbaserad – utan ansträngning. Carlshamns produkter tillverkas av säkra och rena naturliga råvaror.