Minska koldioxidavtrycket genom ansvarsfulla val

Minska koldioxidavtrycket genom ansvarsfulla val

 
 

Vi minskar ständigt Carlshamns koldioxidavtryck genom att förbättra vår energieffektivitet och göra våra transport- och produktionskedjor mer effektiva. Vi packar till exempel vår transporter med produkterna stående så tätt som möjligt. Carlshamns produktion är redan koldioxidneutral, vilket också innebär att energin som används i vår produktionsanläggning även den är producerad på ett koldioxidfritt vis. Vi har åtagit oss att öka vår energieffektivitet med 4 % från 2020 års nivå innan 2023 är slut.

Vårt klimatarbete underlättas av att växtbaserade produkter redan är betydligt mer miljövänliga än animaliska produkter. Tillverkningen av växtbaserade pålägg ger 74 % lägre koldioxidutsläpp än produktionen av pålägg som är tillverkade på animaliska ingredienser. Dessutom är mängden vatten som förbrukas i tillverkningen av växtbaserade matfetter 65 % mindre än mängden vatten som behövs i produktionsprocessen av smör. När växtbaserade pålägg produceras behövs cirka 70 % mindre landområden än för produktion av animaliska pålägg.

Grunden för en miljövänligare kost är ganska enkel: genom att välja så många växtbaserade produkter som möjligt på din tallrik tar du också hand om miljön. Vi på Carlshamn vill göra det enkelt för dig att göra ansvarsfulla och välsmakande val!