När du väljer Carlshamn vet du vad du äter

När du väljer Carlshamn vet du vad du äter

 
 

I livsmedelstillverkning inom EU finns det många lagar, bestämmelser och krav för att försäkra produktsäkerhet. Utöver dessa har vi även satt höga standarder internt. Vi är medvetna om alla faktorer och risker som skulle kunna försvaga produktsäkerheten. Vi kan identifiera och hålla ute produktionsrelaterade mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska risker och allergener. Tack vare detta kan vi till exempel också göra produkter som inte innehåller konserveringsmedel eller tillsatser.

Vi övervakar noggrant säkerheten kring tillverkningsmetoderna, distributionen samt råvarornas och förpackningarnas ursprung, Vår verksamhet bygger på vår egen kontrollplan som godkänts av myndigheterna. Egenkontrollen övervakas regelbundet och tillsynen utförs av den lokala livsmedelsmyndigheten, samordnad av Livsmedelsverket.

Carlshamns produktion följer en av de strängaste standarderna för livsmedelssäkerhet, BRC Food.

Carlshamns produkter tillverkas i Reso som ligger beläget nära Åbo på Finska västkusten. Bunge Finland Oy, som tillverkar Carlshamn, har utvärderats på högsta AA-nivå vid årliga revisioner.