Vårt ansvar inkluderar råvaror, miljön och människan

Vårt ansvar inkluderar råvaror, miljön och människan

 
 

Vår princip är att vår margarinproduktionen inte får hota miljön eller människors välbefinnande, och det gäller även vid de ursprungliga råvarukällorna. Odlingen av Carlshamns råvaror måste följa principerna för hållbar utveckling och vara ekonomiskt lönsam för lokalsamhällena.

Rapsoljan som används i Carlshamn-produkter är finsk och vi ställer även höga krav på våra producenter som leverar den kokos- shea- och palmolja vi använder i våra produkter.

Vi kräver bland annat att de ska följa vår code of conduct, Foreign corrupt practices, act-policy samt Corporate Sustainability-förpliktelse. De tropiska oljorna som används i Carlshamn-produkter kommer huvudsakligen från Indonesien, Malaysia och Afrika.

När det gäller palmolja väljer Carlshamn endast sådana palmoljeplantager vars producenter uppfyller kraven på hållbar utveckling. Det innebär att det inte förekommer någon skogsskövling eller odling som hotar djur i områdena, utan odling sker enbart på redan existerande odlingar. Eftersom hela vår produktionskedja är certifierad och granskad kan vi hålla den transparent och spårbar. Vi vet och känner till de leverantörer som Carlshamns råvaror kommer från.