Transparent kedja från råvaror till färdig produkt

Transparent kedja från råvaror till färdig produkt

 
 

Många konsumenter letar efter ett palmoljefritt alternativ i påläggshyllan. Även i denna fråga har vi lyssnat på konsumenterna och nuförtiden innehåller majoriteten av våra produkter ingen palmolja.

Vi förstår att den globala produktionen av palmolja står inför många utmaningar. Det är därför vi bara använder certifierad RSPO-palmolja. Vår palmolja produceras i områden där ansvarsfulla jordbruksmetoder används och anställda och lokalsamhällenas rättigheter tillvaratas. Det innebär också att det inte förekommer någon skogsskövling eller odling som hotar djur i områdena, utan odling sker enbart på redan existerande odlingar.

Vi känner också till hur och vilken rutt som oljan färdas till vår fabrik. Den segregerade palmolja (SG) som vi använder hålls under hela produktionskedjan separerad från anda palmoljekvaliteter. Det betyder att i både transport och bearbetning av produkten försäkrar man att den segregerade oljan hålls åtskilt. Vi utvecklar ständigt våra produktionskedjor för att bli mer spårbara och transparenta, eftersom vi vet att det också är viktigt för konsumenter.

Palmoljan vi använder i våra margariner och pålägg får vi från producenter som följer RSPO’s principerom hållbar utveckling och ansvar.

Vi verkar också i projekt som stödjer lokala samhällen. Sheaoljan som används i Carlshamns margarin och matfett kommer från Västafrika, där den växer vilt och samlas in av kvinnodominerade kooperativ. Vi är involverade i kampanjen Where life grows, där vi åtar oss att förbättra välbefinnandet, ekonomiska möjligheter och arbetsförhållanden för de som samlar in sheanötterna, samt att skydda och återställa miljön.

Syftet med programmet är att stödja projekt som stödjer hälsa och utbildning för sheaplockarna och deras familjer, förbättra arbetsvillkor och försörjning genom att stärka regionens infrastruktur och försörjningskedjor, samt minska miljöpåverkan i savannområdena och koldioxidutsläpp i försörjningskedjor.